Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Naše výrobky

Naše výrobky

Vyrábíme měřidla průtoku škrticími orgány dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 5167-1 až 5, oddělovací, odkalovací a kondenzační nádoby, usměrňovače proudění, restrikční clony, několikanásobné restrikční clony, speciální clony a clonové kotouče, návarky, šroubení, komory pro měření hladiny, chladiče páry a další komponenty pro strojní části měřicích okruhů.

Rozvinuli jsme také výrobu měřidel průtoku v podobě excentrických clon, kritických dýz a multidýz. Vyvinuli jsme měřicí tratě s integrovanou clonou pro měření průtoku v malých světlostech potrubí. Věnujeme se rozvoji a širšímu využití segmentových a víceotvorových clon ve všech průmyslových odvětvích.

Vyvíjíme vlastní technologické postupy pro návrh, výpočet a výrobu speciálních clon a speciálních měřicích dýz pro průmyslové aplikace i zkušebnictví. V rámci pravidelné aktualizace a rozšíření normy ČSN EN ISO 5167 jsme také zakomponovali do našeho výrobního programu návrh a výrobu kuželových průtokoměrů, včetně všech normativních úprav a změn pro klasické škrtící orgány (např. clony, dýzy, Venturiho trubice).

Mezi další produkty, o které jsme v průběhu let rozšířili výrobní program, patří směšovací ejektory, dýzy ASME PTC-6 a Dallova trubice. Dýzy ASME PTC-6 slouží k ověření výkonnostních parametrů parních turbín a jsou návrhově  podrobně popsány normou. Dallova trubice je využívána na měřících místech, kde je třeba spojit provozní výhody dýzy a Venturiho trubice. Ejektory navrhujeme a vyrábíme pro směšování všech druhů plynů, kapalin a par a jejich využití je možné v chemických a petrochemických provozech včetně dodávek ejektorů pro klasickou a jadernou energetiku.

Naše výrobky