Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Rozdělovač plynu

Rozdělovače plynu se používají pro rozvod plynu nebo vzduchu do jednotlivých větví potrubních rozvodů. Uzavírací ventily na jednotlivých větvích rozdělovače plynu poskytují bezpečné ovládání a uzavírání. Rozdělovače umožňují rozdělování průtoku plynu např. k pneumaticky ovládaným servopohonům, armaturám aj.