Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Kuželové průtokoměry

Výhodou kuželových průtokoměrů je, že jsou relativně necitlivé na běžné narušení proudění, z toho vyplývající menší požadované délky přímého potrubí a jejich nižší tlaková ztráta. Jsou založené na principu měření diferenčního tlaku, který vytváří kuželová vestavba zabudovaná do úseku potrubí. Jsou vhodné pro měření průtoku plynů, páry a kapalin, a to i pro znečištěné tekutiny nebo médium s obsahem pevných částic a rovněž pro vlhké plyny. Kuželový průtokoměr svým tvarem umožňuje proudění nečistot a kalů obsažených v měřené tekutině bez vytváření usazenin a nánosů v potrubí.