Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Kondenzační nádoby

Kondenzační nádoby se používají v měřicích okruzích průtoku páry. Jejich úkolem je zajistit stálé zaplnění impulsního potrubí kondenzátem páry v téže výšce. Proto se kondenzační nádoby umísťují přímo u vývodů primárních prvků tak, aby byly ve vodorovné poloze. Tím je vyloučen chybný přídavný diferenční tlak, který by jinak vznikl jako důsledek nestejných nátokových výšek. Jejich vnitřní objem zaručuje minimální kolísání hladiny kondenzátu. Kolísání hladiny nepříznivě ovlivňuje výslednou přesnost měření.