Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

MATTECH® DELTA Software® - metodika a normy

Software pro snadný a rychlý návrh a výpočet primárních prvků pro měření průtoku plynu, vodní páry, vody a kapalin. V roce 2020 byl verifikován Českým metrologickým institutem.

Metodika výpočtů a matematické modely popisující chování proudících tekutin vychází z nejnovějších vydání těchto norem:

 • ČSN EN ISO 5167 (centrická clona, dýza ISA 1932, dýza s dlouhým poloměrem, Venturiho dýza, klasická trubice Venturiho s litým, obrobeným nebo svařovaným konfuzorem)
 • ČSN 257711 (segmentová clona)
 • ČSN 257712 (čtvrtkruhová clona, clona s kuželovým vstupem)
 • ASME MFC-3Ma-2007 (centrická clona, dýzy ASME pro velké a malé d/D, klasická trubice Venturiho s litým, obrobeným nebo svařovaným konfuzorem)
 • ISO/TR15377:2018 (clona s drenážním otvorem, dýza ISA 1932 s drenážním otvorem, clona v potrubí 25-50 mm, clona s kuželovým vstupem, čtvrtkruhová clona, excentrická clona)
 • GOST 8.586:2005 (centrická clona, dýza ISA 1932, Venturiho dýza, klasická trubice Venturiho obrobená, litá nebo svařovaná)
 • nenormované prvky (víceotvorová clona, víceotvorová clona s drenážním otvorem, čtvercová clona a obdélníková clona)
 • ČSN EN ISO 5167-5 (kuželové průtokoměry)
 • ASME MFC-14M (integrované měřicí trasy)

Umožňuje řešit tři typy úloh:

 1. výpočet průměru primárního prvku
 2. výpočet tlakové diference
 3. výpočet průtoku plynů, páry a kapalin

MATTECH® DELTA Software® - popis funkcí

Průtok plynů a kapalin je možno zadávat v objemových nebo hmotnostních jednotkách. Tlaky je možno zadávat jako přetlaky nebo absolutní tlaky. Součinitel teplotní roztažnosti je dán volbou skupiny materiálu nebo je možno ho zadat přímo. Jednotlivá vstupní data je možno zadávat v různých fyzikálních jednotkách. Vlastnosti plynů je možné vybrat z databáze, kterou lze uživatelsky doplňovat.

Všechna výpočtová data jsou kontrolována, zda jsou v mezích příslušné normy. Program MATTECH® DELTA Software® počítá rovněž nejistotu hmotnostního průtoku, a to nejen pro výpočtový režim. K dispozici je výpočet cejchovních hodnot pro závislosti diferenčního tlaku na průtoku nebo průtoku na diferenčním tlaku a také pro kaskádní zapojení dvou snímačů diferenčního tlaku.

Výpočtové protokoly mohou být vytvořeny v češtině, angličtině a ruštině.

V případě Vašeho zájmu o novou licenci či upgrade Vaší stávající licence výpočtového programu MATTECH® DELTA Software® nás prosím kontaktujte a my Vám zašleme cenovou nabídku.

Dotazník pro výpočet měřidla průtoku

Dotazník slouží pro přesnou specifikaci zadání potřebnou pro návrh, nabídku a výrobu měřidla. Rádi Vám našimi odborníky navrhneme vhodný měřicí prvek a zašleme jeho předběžný výpočet.
Jednotky pro rozsah měření *
Nejčastěji se vyskytující *

Poloha potrubí - směr proudění
Nebezpečí koroze nebo sedimentacePoložky nezbytně nutné pro výpočet a identifikaci žadatele jsou označeny hvězdičkou (*).
Ostatní položky je také vhodné vyplnit, slouží nám pro zpřesnění návrhu a výpočtu měřidla průtoku.