Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Rychlostní sondy

Několikaotvorová rychlostní sonda patří mezi diferenční průtokoměry, která principiálně vychází z Pitotovy trubice. Otvory na náběžné straně sondy se snímá střední hodnota celkového tlaku tekutiny a otvory na odtokové straně tlak v úplavu za sondou. Z rozdílu těchto tlaků lze stanovit střední rychlost proudění a průtok. Výhodou rychlostní sondy je nízká trvalá tlaková ztráta, jednoduchost konstrukce a možnost použití sondy v potrubí kruhového i obdélníkového průřezu.