Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Dallova trubice

Dallova trubice je tvarově podobná klasické Venturiho trubici, je však kratší a neobsahuje zaoblené úseky. Skládá se ze dvou kuželů obrácených proti sobě navzájem oddělených hrdlem, které obsahuje úzkou odběrovou štěrbinu ústící do odběrové komory. Významnou předností Dallovy trubice je její velmi nízká trvalá tlaková ztráta.