Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Školení a služby

V rámci zákaznického servisu probíhá dle potřeby odběratelů a montážních organizací v prostorách společnosti MATTECH, s.r.o., metodické školení z oblasti montáže, servisu a oprav měřidel průtoku a souvisejících zařízení pro použití v energetice, teplárenství, petrochemii a plynárenství. Jeho absolvování je jednou ze základních podmínek pro získání Osvědčení o registraci k montáži a opravám stanovených měřidel. Požadavky vycházejí ze zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. Osvědčení o registraci udělují, po splnění všech legislativních požadavků, oblastní inspektoráty Českého metrologického institutu. Až na jeho základě jsou registrované subjekty oprávněny k montáži a provádění oprav stanovených měřidel.

Metodická školení

Základní osnova školení:

 • základní právní předpisy pro oblast metrologie ČR
 • schválení typu – clonové průtokoměry
 • přehled norem – clonové průtokoměry
 • nejistoty měření průtoku
 • základní provedení clonových průtokoměrů
 • umístění snímačů tlaku a teploty
 • dodržení potřebných uklidňujících délek před a za clonovým průtokoměrem
 • prvotní ověření
 • následné ověření – postup provedení kontroly
 • přenos signálu mezi primárními a sekundárními prvky
 • nejčastější závady při montáži clonových průtokoměrů

Školení jsou vhodná pro tyto odborné profese:

 • montážní a servisní pracovníci Měření a regulace
 • montážní pracovníci potrubních celků s průtokoměry založenými na principu měření tlakové diference
 • projektanti Měření a regulace
 • projektanti potrubních celků s průtokoměry založenými na principu měření tlakové diference

Po absolvování školení získá účastník osvědčení k montáži a servisu průtokoměrů založených na principu měření tlakové diference.

Dodávky na klíč

Přejímky, balení a expedice

Technici společnosti provádí kompletní předexpediční kontroly a přejímky s možností účasti zákazníka i koncového odběratele. Následné expediční značení přepravních palet, dřevěných rámů, beden a obalů včetně bezpečného a identifikovatelného zabalení výrobků je prováděno ve vlastních prostorách v souladu s požadavky zákazníka, a to jak pro tuzemský, tak i zahraniční transport včetně speciálního zámořského balení. Společnost je zapojena a registrována v systému sdruženého plnění EKO-KOM a plní tak své povinnosti pro zajištění zpětného využití a odběru odpadu z obalů dle zákona o obalech.

Vyřízení exportních formalit

MATTECH, s.r.o., je silnou exportní firmou, která má dlouholeté zkušenosti s přímým exportem jak do zemí EU, tak i do jiných evropských zemí mimo EU, včetně dodávek do Asie a USA. V souladu s požadavky zákazníka vyřizujeme veškeré celní i exportní náležitosti potřebné pro jejich zdárný vývoz i uvedení do provozu.

Doprava, spedice a pojištění

Naše výrobky expedujeme dle sjednané dodací parity k zákazníkovi buď vlastními firemními vozy, nebo využíváme služeb spedičních přepravců včetně kamionové, námořní i letecké dopravy. Přeprava výrobků k zákazníkům je vždy spojena s pojištěním dodávky.

Záruční a pozáruční servis

Na naše výrobky standardně poskytujeme záruční dobu v délce 24 měsíců od dodání zákazníkovi (nebo dle sjednané dopravní parity) s možností individuálního prodloužení záruky dle požadavku zákazníka. Pozáruční servis poskytujeme po celou dobu životnosti výrobku.

Ostatní služby

 • Kontroly a zaměření měřicích míst se škrticími orgány.
 • Odborné posudky měření průtoku se škrticími orgány.
 • Účast při garančních zkouškách měření průtoku se škrticími orgány.
 • Zajištění kalibrace i ověření měřidel průtoku jiných výrobců.
 • Technická podpora zákazníkům.
 • Spolupráce s vysokými školami.
 • Dodávky armatur a jiného příslušenství k měřicím okruhům.
 • Kompletní dodávky měřicích okruhů.
 • Zakázková výroba dle dodavatelské dokumentace.
 • Analýzy a detekce jakostí materiálu vlastním laboratorním spektrometrem.

Montáže měřidel

MATTECH, s.r.o je primárně specializovanou inženýrskou a výrobní firmou. Z důvodu zvýšeného požadavku zákazníků na zajištění kvality montáží našich průtokoměrů jsme v průběhu posledního desetiletí rozšířili naši nabídku služeb o kompletní montáže měřicích okruhů. Zajišťujeme montáže měřicích sestav se škrticími orgány v rámci oprav a rekonstrukcí buď dílčím způsobem nebo i s kompletní „dodávkou na klíč“ (včetně projektu, dodávky MaR, strojní a elektro montáže, zaškolení obsluhy a revize).

Nabízené práce a služby zahrnují:

 • komunikace se zákazníkem a obhlídky měřicích míst v předprojekční fázi
 • předprojekční návrh měřicích sestav se zajištěním kompatibility použitých převodníků tlaku a teploty, vyhodnocovacích jednotek a škrticích orgánů
 • vypracování projektové dokumentace měření a regulace (MaR)
 • vypracování strojní části projektové dokumentace (je-li ze strany technologie zákazníka požadována), strojní montáž, dodávka a elektromontáž MaR
 • provedení výchozí elektrorevize, zajištění oživení a uvedení do provozu
 • vypracování dokumentu o provedení metrologické zkoušky v souladu s platným Zákonem o metrologii

Návrh a specifikace členů měřicích okruhů se škrticími orgány

Provádíme návrh měřicích sestav se zajištěním kompatibility použitých převodníků tlaku a teploty, vyhodnocovacích jednotek a škrticích orgánů včetně vyhotovení projektové dokumentace. Naše výpočty a návrhy měřicích okruhů slouží jako technická podpora projekčním, dodavatelským a montážním organizacím.

Opravy měřidel průtoku

Společnost MATTECH, s.r.o. provádí opravy a repase clonových průtokoměrů, pokud to jejich technický stav umožňuje. Vyčištěním a opravou měřidla jsou odstraněny závady bránící provedení kalibrace nebo metrologického ověření. Opravené měřidlo dále slouží potřebám zákazníkům pro měření průtoku. U měřidel a průtokoměrů, které již nelze opravit, Vám zajistíme výrobu nových.