Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Dýzy a Venturiho trubice

Využití dýz je vhodné zejména na vysokotlaké straně kotelních systémů a rozvodů (vysokotlaká pára, napájecí voda). Má vysokou provozní spolehlivost a nízkou nejistotou měření. Vzhledem ke své konstrukci lépe odolává dlouhodobému působení vysokých teplot a tlaku. Venturiho trubice se používá pro měření průtoku tekutin, kde je prvořadým požadavkem nízká tlaková ztráta, dalším přínosem jsou kratší přímé uklidňující délky oproti clonám a dýzám. Konkrétní typy výrobků této kategorie závisí na zamýšleném použití.