Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Usměrňovače a uklidňovače proudu

Usměrňovače a uklidňovače proudění jsou obecně konstrukčně navrženy k odstranění nebo významnému omezení proudového zkrutu. Usměrňovače proudění opětovně vytváří rychlostní profil při vytvoření přijatelných podmínek proudění. Jejich použití přispívá k vyloučení velkých deformací rychlostního profilu a tím i hrubých chyb v měřeném průtoku. Umožňují použití kratších požadovaných přímých úseků potrubí před průtokoměrem. Lze je použít se všemi objemovými průtokoměry.