Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Clony

Clony jsou nejzákladnějším měřícím prvkem pro měření průtoku na principu měření diferenčního tlaku. Největší předností clon je jejich konstrukční jednoduchost a jednoznačné definování mezinárodní normou EN ISO 5167, kterými jsou předurčeny k nejširšímu využití ve všech oblastech měření průtoku. Typ měřicí clony (centrická, víceotvorová, segmentová a další) a její provedení (mezipřírubové, vevařované) závisí na zamýšleném použití, druhu měřené tekutiny a jejich provozních parametrů.