Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Měřicí tratě k průtokoměrům

Kompletní sestavy tvořené centrickou clonou a přímými úseky potrubí na její nátokové i odtokové straně. Konstrukčně je rozdělena na tři úseky: část vstupní, ve které dochází k uklidnění protékající tekutiny, měřicí (clona) a výstupní.