Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Ejektory

Ejektor je proudové čerpadlo sloužící k dopravě tekutin využitím kinetické energie pracovní (hnací) tekutiny. Používá se k čerpání, směšování (ředění) dvou tekutin nebo k vytváření podtlaku (vývěva). Z ejektoru vystupuje směs pracovní a nasávané látky s ustáleným tlakovým i rychlostním profilem. Největšími přednostmi ejektorů je absence rotačních součástí a konstrukční jednoduchost. K provozu nepotřebují elektrickou energii, ale pouze dostatečné množství pracovní látky.