Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Víceotvorová clona MATTECH® vevařovaná

Víceotvorová clona je obdobou centrické clony, ve clonovém kotouči je však vyhotoveno více clonových otvorů. Součástí vevařovaného provedení víceotvorové clony jsou uklidňující délky potrubí před clonovým kotoučem. Výhodou svarového vsazení do potrubí je materiálová úspora na přírubách a minimalizace netěsností v přírubovém spoji.

Odběry diferenčního tlaku mohou být komorové, bodové nebo přírubové. Komorové odběry jsou vzhledem k technologii výroby clon ve vevařovaném provedení zpravidla používány pro světlosti DN 50 až DN 80. Vývody diferenčního tlaku jsou po dohodě s odběrateli vždy uzpůsobeny nejrůznějším variantám připojení primárního prvku k měřicímu okruhu.

Víceotvorová clona se vyrábí v rozsahu jmenovitých světlostí DN 15 až DN 1000 a pro jmenovité tlaky až do PN 320. Rozsah použití víceotvorové clony je omezen β = d/D, je vyráběna pro β = 0,4–0,65. Pro výrobu clon ve vevařovaném provedení jsou nejčastěji používány kombinace standardně užívaných uhlíkových a nerez ocelí pro měření průtoku kapalin a žáropevné oceli pro měření průtoku páry jako např. legované oceli 14MoV6-3/15 128, 10CrMo9-10/11CrMo910, 13CrMo4-5, 16Mo3 a X10CrMoVNb9-1.

Víceotvorová clona je vyráběna buď jako pracovní měřidlo, nebo jako stanovené měřidlo s metrologickým ověřením při dodržení technických údajů a podmínek uvedených v příslušném Schválení typu.

K přednostem víceotvorových clon patří kromě výhod centrických clon (jednoduchost, vyměnitelnost, spolehlivost) zejména menší zástavbová délka umožňující širší možnosti jejich použití. Průchod měřené tekutiny několika zúženými průřezy snižuje oproti centrické cloně nároky na minimální přímé délky potrubí před a za clonou nezbytných pro správnou funkci tohoto typu měřidel.

Značnou výhodou vevařované víceotvorové clony je její velká provozní spolehlivost a použitelnost při měření průtoku kapalin, plynů a par. Využití vevařovaného provedení víceotvorové clony je vhodné zejména na vysokotlaké straně potrubních systémů a rozvodů (vysokotlaká pára, napájecí voda) nebo u potrubních systémů vyžadujících splnění seismické odolnosti při omezených možnostech dodržení přímých délek potrubí požadovaných centrickou clonou nebo jinými typy primárních prvků.

Provedení víceotvorové clony umožňuje použití přímého úseku potrubí „před“ clonou v délce minimálně 4D. Výrobu komorové i bodové clony lze dohodnout v rozsahu DN a PN jiném, než je výše uvedeno.

Víceotvorová clona ve vevařovaném provedení může být zabudována jak ve svislém, tak ve vodorovném potrubí.

Víceotvorová clona, vevařované provedení | Centric orifice plate, welded-in design


Příbuzné produkty, doplňky a příslušenství