Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Víceotvorová clona MATTECH®

Víceotvorová clona je obdobou centrické clony, ve clonovém kotouči je však vyhotoveno více clonových otvorů. Clona je nejčastěji v potrubí vsazená v přírubovém spoji. Těsnicí plochy na clonách lze kromě norem ČSN zhotovit podle norem EN, DIN, GOST, amerických norem ASME a ANSI nebo podle zadání a požadavku odběratele.

Víceotvorovou clonu je možno vyrobit i v tzv. vevařovaném provedení, jehož součástí jsou uklidňující délky potrubí před clonovým kotoučem. Výhodou svarového vsazení do potrubí je materiálová úspora na přírubách a minimalizace netěsností v přírubovém spoji.

Víceotvorová clona se rovněž vyrábí v provedení s měřicí tratí, tj. kompletní sestavy tvořené víceotvorovou clonou a přímými úseky potrubí na její nátokové i odtokové straně.

Víceotvorové clony jsou vyráběny podle druhu odběru diferenčního tlaku jako:

  • clony s koutovým odběrem, tj. clony komorové nebo clony bodové
  • clony s odběrem tlaku D „před“ a D/2 „za“ clonovým kotoučem
  • clony s přírubovým odběrem

Víceotvorová clona se vyrábí v rozsahu jmenovitých světlostí DN 15 až DN 1000 a v závislosti na typu odběru tlakové diference pro jmenovité tlaky až do PN 320. Rozsah použití víceotvorové clony je omezen β = d/D, clona je vyráběna pro β = 0,4–0,65.

Vývody diferenčního tlaku jsou po dohodě s odběrateli vždy uzpůsobeny nejrůznějším variantám připojení primárního prvku k měřicímu okruhu.

Pro výrobu víceotvorové clony jsou v závislosti na typu odběru tlakové diference a typu připojovacího provedení clony nejčastěji používány uhlíkové oceli, žáropevné legované nebo nerezové oceli. Víceotvorovou clonu lze po dohodě zhotovit ze speciálních materiálů na bázi slitin niklu a titanu, popř. tantalu, jsou však vyráběny i z plastových materiálů.

Víceotvorová clona je vyráběna buď jako pracovní měřidlo, nebo jako stanovené měřidlo s metrologickým ověřením při dodržení technických údajů a podmínek uvedených v příslušném Schválení typu.

K přednostem víceotvorových clon patří kromě výhod centrických clon (jednoduchost, vyměnitelnost, spolehlivost) zejména menší zástavbová délka umožňující širší možnosti jejich použití.

Průchod měřené tekutiny několika zúženými průřezy snižuje oproti centrické cloně nároky na minimální přímé délky potrubí před a za clonou nezbytných pro správnou funkci tohoto typu měřidel. Provedení víceotvorové clony umožňuje použití přímého úseku potrubí „před“ clonou v délce minimálně 4D. Výrobu komorové i bodové clony lze dohodnout v rozsahu DN a PN jiném, než je výše uvedeno. Víceotvorová clona může být zabudována jak ve svislém, tak ve vodorovném potrubí.

Kotouč víceotvorové clony | Disc of the multi-hole orifice plate
Příbuzné produkty, doplňky a příslušenství


Fotogalerie