Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Speciální výrobky pro energetiku a letectví

Společnost MATTECH se kromě výroby průtokoměrů zabývá rovněž výrobou speciálních kusových strojních součástí pro energetiku a letectví na základě výkresové dokumentace dodané zákazníkem. Jedná se např. o potrubní redukce pro připojení nově dodávaných průtokoměrů, regulačních ventilů a jiných armatur do stávajících potrubních rozvodů, potrubní mezikusy a T-kusy, speciální průtokoměry a díly do chladicích, vzduchotechnických a topných sestav dopravních letadel a další výrobky podle přání zákazníka a výrobních možností naší společnosti.

Naše specializované personální i technické zázemí vybavené konstrukčními programy ve 3D v kombinaci s novými a přesnými CNC stroji umožňuje nabídnout, s vysokou přesností vyrobit, proměřit a dodat komponenty a součásti od minimálních hmotností a světlostí do velkých průměrů a hmotnosti až 5 tun.

Společnost MATTECH také pravidelně spolupracuje s vysokými školami na různých studijních, výzkumných, vývojových i dotačních projektech.

Speciální potrubní díl - vysokotlaká Venturiho tryska | Special pipe piece – high pressure Venturi jet