Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Obtokové komory k hladinoměrům

Měření výšky hladiny kapalin či sypkých materiálů v tlakových nádobách, nádržích či silech je důležitou součástí regulačního systému průmyslových aplikací. V praxi se k tomuto účelu používají obtokové komory, které se buď přivaří k nádobě, nebo se na nádobu přimontují pomocí rozebíratelného přírubového spojení a vytvoří tak bypass.

Svarové spojení obtokové komory s nádobou má výhodu v nižší hmotnosti a dokonalé těsnosti spojení. Nevýhodou je nemožnost nedestruktivního rozebrání spoje. Přírubové spojení obtokové komory s nádobou je výhodné z hlediska případné demontáže zařízení, avšak má nevýhodu ve vyšší hmotnosti a nedokonalé těsnosti spoje. V obou případech však díky přímému spojení nádoby s obtokovou komorou odpovídá výška hladiny v obtokové komoře výšce hladiny v měřené nádobě.

Obtokové komory nejsou samostatná měřicí zařízení. Jedná se pouze o pouzdra, do kterých se vkládají měřidla, tzv. hladinoměry. Ty mohou být bezkontaktní nebo kontaktní a mohou pracovat na různých fyzikálních principech.

Základním typem bezkontaktních hladinoměrů jsou magnetické stavoznaky. Uvnitř obtokové komory je válcový plovák, v němž je zabudován permanentní magnet, který je umístěn přesně v poloze hladiny. Magnetické pole se šíří přes stěnu komory na vnější indukční lištu vizuálně znázorňující výšku hladiny v komoře i v nádobě. Jsou to spolehlivá zařízení, jež mohou pracovat v agresivním prostředí i při vysokých teplotách a tlacích i tam, kde může hrozit nebezpečí exploze.

Reflektometrické hladinoměry jsou typickým příkladem kontaktních hladinoměrů. Pracují na principu mikrovlnných radarových impulzů, které emituje těleso vysílače. Vysílač je umístěn na tyči nebo na laně pod hladinou měřeného média v obtokové komoře. Radarový signál je vysílán směrem k hladině rychlostí přibližně 300 000 km/s a odráží se zpět od hladiny. Síla odraženého signálu závisí na permitivitě média. Čím je větší permitivita, tím je odražený signál silnější. Vyhodnocuje se doba mezi vysláním a přijetím odraženého signálu, tzv. TDR – Time Domain Reflection. Reflektometrické hladinoměry se velmi snadno uvádí do provozu. Jsou odolné proti kolísání hladiny či proti změnám provozních podmínek.

Obtokové komory je možno vyrobit ze široké škály materiálů. Nejčastěji používané jsou žáropevné legované oceli, nerezové oceli a v případě nízkých provozních parametrů a neagresivního prostředí uhlíkové oceli.

Obtoková komora pro hladinoměr | Bypass chamber for level gauge
Fotogalerie