Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Kondenzační nádoba M24.11

Kondenzační nádoby se používají v měřicích okruzích průtoku páry. Jejich úkolem je zajistit stálé zaplnění impulsního potrubí kondenzátem páry v téže výšce. Proto se kondenzační nádoby umísťují přímo u vývodů primárních prvků tak, aby byly ve vodorovné poloze. Tím je vyloučen chybný přídavný diferenční tlak, který by jinak vznikl jako důsledek nestejných nátokových výšek. Jejich velký vnitřní objem zaručuje minimální kolísání hladiny kondenzátu. Kolísání hladiny nepříznivě ovlivňuje výslednou přesnost měření.

Funkční rozměry

Velikost kondenzační nádoby je navržena s ohledem na respektování požadavků normy ISO 2186 a také dle teploty a tlaku páry v hlavním potrubí.

Meze použití a provedení

Těleso kondenzační nádoby je navrženo pro pracovní tlak 10 MPa při teplotě 200 °C, resp. 8 MPa při teplotě 300 °C nebo 6,4 MPa při teplotě 400 °C. Kondenzační nádoba je standardně opatřena výstupními uzavíracími armaturami. Nejvyšší pracovní tlak uzavíracích armatur je 20 MPa při teplotě 500 °C. Na vyžádání lze kondenzační nádobu dodat bez výstupních uzavíracích armatur pouze s přivařovacími nátrubky pro připojení k impulsnímu potrubí.

Materiálové provedení

Těleso kondenzační nádoby je vyrobeno z uhlíkových ocelí P245GH/P250GH/P265GH, uzavírací armatury jsou zhotoveny z nerezové oceli X6CrNiTi18-10 (1.4541). Na vyžádání lze kondenzační nádobu vybavit uzavíracími armaturami z jiného materiálu.

Procesní připojení

Kondenzační nádoba je na vstupní straně opatřena šroubením, popř. dle požadavku nátrubkem ukončeným přípravou pro svarový spoj na průměru 14 mm. Na výstupní straně je opatřena navařenými uzavíracími armaturami ukončenými přípravou pro svarový spoj na průměru 14 x 2,5 mm, popř. 12 x 1,5 mm. Na vyžádání lze kondenzační nádobu opatřit jiným procesním připojením.

Způsob zabudování

Kondenzační nádoby jsou umísťovány přímo na vývody primárních prvků tak, aby tyto vývody byly v rovině – hladina kondenzátu v kondenzační nádobě musí být ve stejné výšce. U dvojité kondenzační nádoby je toto zajištěno její konstrukcí. U kondenzačních nádob instalovaných na primárních prvcích ve svislých potrubích je nutno instalovat dvojitou kondenzační nádobu na úrovni horního odběru. Nádoba při své plné funkčnosti vyzařuje teplo do okolí, a proto nesmí být izolována. Teplota je závislá na tlaku kondenzátu v nádobě.

Kondenzační nádoba M24.11| M24.11 Condensation Vessel
Fotogalerie