Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Kondenzační nádoba M24.13

Kondenzační nádoby se používají v měřicích okruzích průtoku páry. Jejich úkolem je zajistit stálé zaplnění impulsního potrubí kondenzátem páry v téže výšce. Proto se kondenzační nádoby umísťují přímo u vývodů primárních prvků tak, aby byly ve vodorovné poloze. Tím je vyloučen chybný přídavný diferenční tlak, který by jinak vznikl jako důsledek nestejných nátokových výšek. Jejich velký vnitřní objem zaručuje minimální kolísání hladiny kondenzátu. Kolísání hladiny nepříznivě ovlivňuje výslednou přesnost měření.

Funkční rozměry

Velikost kondenzační nádoby je navržena s ohledem na respektování požadavků normy ISO 2186 a také dle teploty a tlaku páry v hlavním potrubí.

Meze použití a provedení

Těleso kondenzační nádoby je navrženo pro pracovní tlak 10 MPa při teplotě 480 °C. Kondenzační nádoba je standardně opatřena výstupní uzavírací armaturou. Nejvyšší pracovní tlak uzavírací armatury je 13 MPa při teplotě 530 °C. Na vyžádání lze kondenzační nádobu dodat bez výstupní uzavírací armatury pouze s přivařovacím nátrubkem pro připojení k impulsnímu potrubí.

Materiálové provedení

Těleso kondenzační nádoby i uzavírací armatura jsou vyrobeny z uhlíkové legované oceli 16Mo3 (1.5415). Na vyžádání lze kondenzační nádobu vybavit uzavírací armaturou s jiným procesním připojením nebo z jiného materiálu.

Procesní připojení

Kondenzační nádoba je na vstupní straně opatřena přírubou DN 10 PN 100 s hladkou těsnicí lištou. Na výstupní straně je opatřena navařenou uzavírací armaturou ukončenou přípravou pro svarový spoj na průměru 14 x 2,5 mm, popř. 21,3 x 3,2 mm.

Způsob zabudování

Kondenzační nádoby jsou umísťovány přímo na vývody měřicích clon tak, aby byly vývody v rovině – hladina kondenzátu v kondenzačních nádobách musí být ve stejné výšce (rozdíl 1 mm hladiny způsobí chybu měření diferenčního tlaku ve výši 10 Pa). U kondenzačních nádob instalovaných na primárních prvcích ve svislých potrubích je nutno instalovat obě kondenzační nádoby na téže úrovni, přednostně na úrovni horního odběru. Nádoba při své plné funkčnosti vyzařuje teplo do okolí, a proto nesmí být izolována. Teplota je závislá na tlaku kondenzátu v nádobě.

Kondenzační nádoba M24.13 | M24.13 Condensation Vessel
Fotogalerie