Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Kondenzační nádoba M24.20

Kondenzační nádoby se používají v měřicích okruzích průtoku páry. Jejich úkolem je zajistit stálé zaplnění impulsního potrubí kondenzátem páry v téže výšce. Proto se kondenzační nádoby umísťují přímo u vývodů primárních prvků tak, aby byly ve vodorovné poloze. Tím je vyloučen chybný přídavný diferenční tlak, který by jinak vznikl jako důsledek nestejných nátokových výšek. Jejich velký vnitřní objem zaručuje minimální kolísání hladiny kondenzátu. Kolísání hladiny nepříznivě ovlivňuje výslednou přesnost měření.

Funkční rozměry

Velikost kondenzační nádoby je navržena s ohledem na respektování požadavků normy ISO 2186 a také dle teploty a tlaku páry v hlavním potrubí.

Meze použití a provedení

Těleso kondenzační nádoby je navrženo pro pracovní tlak 22 MPa při teplotě 550 °C. Kondenzační nádoba je standardně opatřena výstupní uzavírací armaturou. Nejvyšší pracovní tlak uzavírací armatury je 13 MPa při teplotě 550 °C. Na vyžádání lze kondenzační nádobu opatřit speciální uzavírací armaturou s pracovními parametry 36 MPa při teplotě 600 °C. Kondenzační nádobu lze rovněž dodat bez výstupní uzavírací armatury pouze s přivařovacím nátrubkem pro připojení k impulsnímu potrubí.

Materiálové provedení

Těleso kondenzační nádoby je vyrobeno z nerezové oceli X6CrNiTi18-10 (1.4541), uzavírací armatura z nerezové oceli X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571). Na vyžádání lze kondenzační nádobu vybavit uzavírací armaturou z jiného materiálu.

Procesní připojení

Kondenzační nádoba je na vstupní straně opatřena nátrubkem ukončeným přípravou pro svarový spoj na průměru 20 mm, popř. 21,3 mm nebo 14 mm. Na výstupní straně je opatřena navařenou uzavírací armaturou ukončenou přípravou pro svarový spoj na průměru 14 x 2,5 mm, 21,3 x 3,2 mm, popř. 21,3 x 3,5 mm nebo 25 x 5,5 mm. Na vyžádání lze kondenzační nádobu opatřit jiným procesním připojením.

Způsob zabudování

Kondenzační nádoby jsou umísťovány přímo na vývody primárních prvků tak, aby tyto vývody byly v rovině – hladina kondenzátu v kondenzačních nádobách musí být ve stejné výšce (rozdíl 1 mm hladiny způsobí chybu měření diferenčního tlaku ve výši 10 Pa).

U kondenzačních nádob instalovaných na primárních prvcích ve svislých potrubích je nutno instalovat obě kondenzační nádoby na téže úrovni, přednostně na úrovni horního odběru. Nádoba při své plné funkčnosti vyzařuje teplo do okolí, a proto nesmí být izolována. Teplota je závislá na tlaku kondenzátu v nádobě.

Kondenzační nádoba M24.20 | M24.20 Condensation Vessel