Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Kuželový průtokoměr – PROFIBAR MATTECH®

Kuželové průtokoměry jsou založené na principu měření diferenčního tlaku, který vytváří kuželová vestavba zabudovaná do úseku potrubí. Jsou vhodné pro měření průtoku plynů, páry a kapalin, a to i pro znečištěné tekutiny nebo médium s obsahem pevných částic a rovněž pro vlhké plyny. Kuželový průtokoměr svým tvarem umožňuje proudění nečistot a kalů obsažených v měřené tekutině bez vytváření usazenin a nánosů v potrubí.

Pro výrobu kuželového průtokoměru jsou používány kombinace standardně užívaných uhlíkových a nerez ocelí pro měření průtoku kapalin a žáropevné oceli pro měření průtoku páry. Kuželový průtokoměr je vyráběn v rozsahu jmenovitých světlostí DN 50 až DN 500. Toto měřidlo je možno zhotovit i pro větší světlosti (maximálně DN 1000), avšak v tomto případě je nutná kalibrace měřidla ve zkušebně kapalinou nebo plynem. Nejčastěji je průtokoměr ukončen přírubou, u vysokotlakých provedení je možné ukončení na svar pro eliminaci možných netěsností na přírubovém spoji.

Výhodou kuželových průtokoměrů je, že jsou relativně necitlivé na běžné narušení proudění a jejich nízká tlaková ztráta. Minimální požadavky na rovné úseky jsou 3D až 6D „před“ a 2D „za“ průtokoměrem dle konkrétního výpočtu. Kuželový průtokoměr může být zabudován jak ve svislém, tak ve vodorovném potrubí.

Nevýhodou kuželového průtokoměru je velmi náročný návrh, zkoušení i samotná výroba oproti standardním průtokoměrům (clona, dýza, Venturiho trubice). Doposud není možno použít jej jako stanovené měřidlo s metrologickým ověřením, je tedy vyráběn jako pracovní měřidlo. Nejistota měření nekalibrovaným kuželovým průtokoměrem je relativně vysoká ve srovnání s jinými primárními prvky definovanými normou ČSN EN ISO 5167 (clony, dýzy). Pokud je provedena kalibrace měřidla ve zkušebně kapalinou nebo plynem, je nejistota kuželového průtokoměru již srovnatelná s těmito základními primárními prvky. Pro aplikace vyžadující vyšší přesnost je doporučeno, aby byl kuželový průtokoměr kalibrován kapalinou nebo plynem.

Schéma kuželového průtokoměru | Cone flow meter diagram
Příbuzné produkty, doplňky a příslušenství


Fotogalerie