Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Měřicí trať s centrickou clonou DN 50 až DN 1000

Měřicí trať je kompletní sestava tvořená centrickou clonou s přímými úseky potrubí na její nátokové i odtokové straně. Konstrukčně je rozdělena na tři úseky: část vstupní, ve které dochází k uklidnění protékající tekutiny, dále měřicí (clona) a část výstupní.

Potrubní úseky měřicí tratě splňují všechny podmínky tvarové a geometrické přesnosti definované normou ČSN EN ISO 5167, jež se vztahují na základní provedení měřící tratě specifikované v certifikátu o schválení typu. Dělení měřicí tratě na jednotlivé úseky umožňuje kontrolu při údržbě nebo následném ověřování měřidla.

Clonový kotouč je pečlivě vycentrován mezi přírubami jednoduchým konstrukčním uložením. Pro odběry diferenčního tlaku mohou být použity přírubové odběry tlaku, koutové odběry tlaku nebo odběry tlaku ve vzdálenostech D a D/2. Vývody diferenčního tlaku jsou po dohodě s odběrateli vždy uzpůsobeny nejrůznějším variantám připojení primárního prvku k měřicímu okruhu.

Měřicí trať s centrickou clonou se vyrábí v rozsahu jmenovitých světlostí vnitřního průměru potrubí D 50 mm až D 1000 mm. Rozsah použití centrické clony je pro poměr průměrů β = d/D, 0,1 až 0,75.

Měřicí trať s centrickou clonou ve světlostech D 50 mm až D 150 mm je vyráběna s přímými úseky potrubí v délkách 10D „před“ clonou a 5D „za“ clonou. Měřicí trať s centrickou clonou ve světlostech D 200 mm až D 1000 mm je vyráběna s přímými úseky potrubí v délkách 10D „před“ clonou a 2D „za“ clonou. Úsek 2D „před“ clonou je oddělen přírubovým spojem a je vyjímatelný za účelem jeho komfortní přístupnosti při následných kontrolách.
Procesní připojení měřicí trati je standardně na obou koncích přípravou na svar, po dohodě s odběrateli může být přírubové, včetně spojovacího materiálu a těsnění.

Pro výrobu měřicí tratě je nejčastěji používána uhlíková, nerezová nebo žáropevná legovaná ocel. Kotouč centrické clony je standardně vyráběn z nerezové oceli. Měřicí trať lze po dohodě zhotovit i z plastových materiálů.

Měřicí trať s centrickou clonou je vyráběna buď jako pracovní měřidlo nestanovené, nebo jako stanovené měřidlo s metrologickým ověřením při dodržení technických údajů a podmínek uvedených v příslušném opatření obecné povahy. Výrobu měřicí tratě s centrickou clonou lze dohodnout i s prodlouženými přímými úseky potrubí, možné je i obousměrné měření průtoku. Měřící trať v provedení jako pracovní měřidlo nestanovené lze vyrobit i v jiných konstrukčních provedeních, než jak je uvedeno výše.

Měřicí trať s centrickou clonou může být zabudována jak ve svislém, tak ve vodorovném potrubí. Měřící trať musí být zabudována do potrubí v souladu s ČSN EN ISO 5167.

K přednostem měřících tratí s centrickou clonou patří jednoduchost, vyměnitelnost a spolehlivost.

Měřicí trať s centrickou clonou | Meter tube with centric orifice plate
Příbuzné produkty, doplňky a příslušenství


Fotogalerie