Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Ostatní příslušenství k měřicím okruhům

K výrobnímu programu naší společnosti patří i výroba dalších dílců souvisejících se strojními částmi měřicích okruhů.

 • Jímky
  • pro montáž snímačů teploty do potrubí
  • výroba různých provedení, délky, tvaru a procesního připojení
  • výroba návarků k jímkám
  • materiály: uhlíkové oceli, nerez oceli, žáropevné legované oceli
 • Návarky
  • výroba různých specifi ckých provedení dle požadavků zákazníka
  • materiály: uhlíkové oceli, nerez oceli, žáropevné legované oceli
 • Kondenzační smyčky
  • pro připojení snímačů tlaku na potrubí a jejich ochranu
  • výroba různých provedení tvaru, procesního připojení
  • materiály: uhlíkové oceli, nerez oceli, žáropevné legované oceli
 • Propojovací členy
  • adaptéry pro kaskádní zapojení snímačů tlakové diference
  • materiály: uhlíkové oceli, nerez oceli
 • Rozváděcí bloky
 • T-kusy a X kusy
  • pro rozdělování a větvení impulsního potrubí
  • materiály: uhlíkové oceli, nerez oceli, žáropevné legované oceli
 • Nádoby k analyzátorům vzorků
  • nádoby pro instalaci sond k analýzám vzorků kapalin v energetickém a chemickém průmyslu
  • výroba různých provedení, objemu, tvaru a procesního připojení
  • materiály: uhlíkové oceli, nerez oceli, žáropevné legované oceli

Jímka pro montáž snímačů teploty do potrubí | Thermowell for assembly of temperature sensors in the pipelines