Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Rozdělovač plynu

Rozdělovače plynu se používají pro rozvod plynu do jednotlivých větví potrubních rozvodů. Uzavírací ventily na jednotlivých větvích rozdělovače plynu poskytují bezpečné ovládání a uzavírání rozvodů plynů v daných pracovních podmínkách. Mohou být používány pro všechny typy plynů za daných provozních tlaků a teplot. Nejčastěji jsou však využívány rozdělovače vzduchu.

Rozdělovače umožňují rozdělování průtoku plynu např. k pneumaticky ovládaným servopohonům, armaturám aj. Rozdělovače plynu jsou montovány do potrubních rozvodů šroubovým nebo přírubovým spojením. Zaručují snadné namontování nebo demontování rozdělovače plynu z potrubního rozvodu.

Pro výrobu těla rozdělovačů plynů je standardně používaná uhlíková ocel. V případě použití rozdělovačů plynů v agresivním prostředí nebo v prostředí s možností vzniku vnitřní nebo vnější koroze lze vyrobit celý rozdělovač z nerez oceli. Uzavírací ventily na jednotlivých větvích rozdělovače plynu jsou standardně dodávány z nerezové oceli. Pro rozvody plynů vysokotlakých a vysokoteplotních plynů se doporučuje pro výrobu rozdělovačů plynů použít žáropevné oceli jako např. legované oceli 14MoV6-3/15 128, 10CrMo9-10/11CrMo910, 13CrMo4-5, 16Mo3 a X10CrMoVNb9-1.

Rozdělovač plynu | Gas Distributor
Fotogalerie