Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Dýza dle ASME PTC 6

Dýza dle ASME PTC 6 je škrticí orgán sestávající z dýzy s dlouhým poloměrem, která je spolu s předřazeným usměrňovačem proudění zabudována v měřicí trati. Významnou výhodou tohoto konstrukčního uspořádání je kompletní měřicí sestava s velmi vysokým stupněm přesnosti měření průtoku. Sestava se používá k měření průtoku při přejímacích zkouškách parních turbín.

Těleso dýzy má eliptickou vtokovou a válcovitou výtokovou stranou, tzv. hrdlo dýzy, v němž je realizován odběr (–) diferenčního tlaku. V rozsahu specifikace normy ASME PTC 6 je možno vyrobit konstrukci této dýzy s malým poměrem průměrů v mezích 0,25 ≤ β ≤ 0,5. Tvar dýzy je navržen v souladu s normou ASME PTC 19.5.

Těleso dýzy je ve většině p řípadů vsazeno mezi příruby, nebo může být přivařeno do potrubí, tzv. vevařované provedení. Výhodou svarového vsazení jak tělesa dýzy, tak i celé sestavy do potrubí, je materiálová úspora na přírubách a minimalizace netěsností v přírubových spojích. Vhodnost tohoto provedení je zejména u vysokotlakých aplikací.

Pro obě provedení jsou součástí sestavy dýzy uklidňující délky potrubí minimálně 20D „před“ dýzou a 10D „za“ dýzou. Součástí uklidňující délky potrubí „před“ dýzou je usměrňovač proudění, který je umístěn minimálně ve vzdálenosti 16D „před“ tělesem dýzy. Typ použitého usměrňovače je jak uklidňovač proudění se svazkem 50 trubek, tak deskový usměrňovač navržený podle ASME PTC 6.

Osa odběru (+) diferenčního tlaku je ve vzdálenosti 1D od vstupní strany dýzy. Pro odběr (+) diferenčního tlaku musí být samostatně zhotoveny čtyři vývody diferenčního tlaku, stejně tak i pro odběr (–) diferenčního tlaku v hrdle dýzy. Vývody diferenčního tlaku jsou po dohodě s odběrateli vždy uzpůsobeny nejrůznějším variantám připojení primárního prvku k měřicímu okruhu.

Pro výrobu tělesa dýzy s odběrem v hrdle je nejčastěji používána nerez ocel. Z důvodu eliminace možné odlišné tepelné roztažnosti dýzy je i část úseku „před“ dýzou v minimální délce 4D vyrobena z nerez oceli. Ostatní komponenty měřicí tratě jsou vyráběny z uhlíkové oceli, nerez oceli nebo z materiálů vhodných pro parametry měřené tekutiny.

Sestava musí být vyrobena s vysokou přesností, zejména geometrie tělesa dýzy a provedení odběrů (–) diferenčního tlaku v hrdle dýzy jsou nejdůležitější faktory ovlivňující úspěšnost kalibrace. Správnost výroby celé sestavy celé sestavy dýzy s usměrňovačem proudění je prokazována kalibrací vodou za podmínek proudění co nejbližších podmínkám při přejímacích zkouškách parních turbín.

Dýza dle ASME PTC 6 s měřicí tratí mezipřírubové provedení | Nozzle in compliance with ASME PTC 6 with meter tube design of placement between flanges
Příbuzné produkty, doplňky a příslušenství


Fotogalerie