Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Proplachovací kroužek

Proplachovací kroužek je mezikus používaný pro účely vymezení vzdálenosti mezipřírubových měřidel při výjimečných provozních stavech.
Pro účely proplachů, profuků, technologického čištění anebo jiných činností mimo běžný provoz zařízení, při kterých vzniká riziko, že by měřidla průtoku instalovaná v potrubí mohla být poškozena unášenými pevnými částmi nebo by mohla být vystavena působení dočasné technologické tekutiny použité pro profuky a proplachy, je vhodné, aby:

  • mezipřírubové měřidlo bylo vyjmuto z potrubí a po dobu těchto výjimečných provozních stavů bylo nahrazeno proplachovacím kroužkem
  • měřidlo vevařené do potrubí bylo instalováno do potrubí až po skončení všech výjimečných provozních stavů nebo aby toto měřidlo bylo vyřezáno z potrubí a nahrazeno úsekem potrubí o příslušné délce

Proplachovací kroužek je v potrubí vsazen v přírubovém spoji identicky jako clony, popř. jiné typy primárních prvků. Těsnicí plochu na proplachovacím kroužku lze kromě norem ČSN zhotovit podle norem EN, DIN, GOST, amerických norem ASME a ANSI nebo podle zadání a požadavku odběratele.
Obvyklá stavební šířka proplachovacího kroužku pro clonu s komorovým odběrem je 60 mm, pro clonu s bodovým odběrem 40 mm. Stavební šířka proplachovacího kroužku pro clonový kotouč je shodná se šířkou kotouče.

Protože se jedná o komponenty používané pouze dočasně, obvyklé materiály používané pro výrobu proplachovacích kroužků jsou uhlíkové oceli P265GH nebo P235GH. Podle požadavků zákazníka lze proplachovací kroužky vyrobit i z jiných materiálů.

Použití proplachovacích kroužků, jež mají stejný vnitřní průměr shodný s průměrem potrubí, zamezuje poškození clonového kotouče unášenými pevnými částmi, nečistotami a dále zamezuje jeho poškození následkem agresivního působení dočasné technologické tekutiny použité pro profuky a proplachy.

Proplachovací kroužek je zpravidla dodáván i se sadou těsnění pro jeho snadné zabudování do přírubového spoje. Může být zabudován jak ve svislém, tak ve vodorovném potrubí.

Proplachovací kroužek pro komorovou/bodovou clonu | Rinsing ring for orifice plate with chamber/individual tappingFotogalerie