Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Klasická Venturiho trubice

Venturiho trubice se používá pro měření průtoku plynů a kapalin, kde je prvořadým požadavkem nízká tlaková ztráta. Podle způsobu výroby existují klasické Venturiho trubice s odlitým konfuzorem, obrobeným konfuzorem nebo plechovým svařovaným konfuzorem.

Klasická Venturiho trubice obsahuje:

  • vstupní válec s odběrem (+) diferenčního tlaku
  • kuželovitý konfuzor s celkovým úhlem 21°
  • válcovité hrdlo s odběrem (-) diferenčního tlaku, délka hrdla je rovná průměru hrdla d
  • kuželovitý difuzor s celkovým vrcholovým úhlem v rozmezí 7–15°
  • prstencové komory pro odběr tlaku vstupní válec a difuzor je zakončen přírubou nebo úpravou pro svarový spoj, tzv. vevařované provedení; výhodou svarového vsazení do potrubí je materiálová úspora na přírubách a následně netěsností v přírubovém spoji

Jako metoda výroby je pro menší DN použito obrábění nebo pro větší DN svařování z ocelového plechu. U svařovaných klasických Venturiho trubic je válcové hrdlo obrobeno na normou požadovanou toleranci.

Odběry diferenčního tlaku jsou provedeny formou samostatných odběrů ve stěně potrubí propojených prstencovými komorami. Vývody diferenčního tlaku jsou po dohodě s odběrateli vždy uzpůsobeny nejrůznějším variantám připojení primárního prvku k měřicímu okruhu.

Norma ISO 5167-4 definuje možnost použití klasické Venturiho trubice pro průměry potrubí 50–1 200 mm. Pro výrobu klasických Venturiho trubic jsou nejčastěji používány standardně užívané uhlíkové oceli nebo nerezové oceli pro měření průtoku kapalin a plynů a žáropevné oceli pro měření průtoku páry jako např. legované oceli 14MoV6-3/15 128, 10CrMo9-10/11CrMo910, 13CrMo4-5, 16Mo3, X10CrMoVNb9-1 a 15NiCuMoNb5.

Klasická Venturiho trubice je vyráběna buď jako pracovní měřidlo, nebo jako stanovené měřidlo s metrologickým ověřením při dodržení technických údajů a podmínek uvedených v příslušném Schválení typu.

Hlavní přednosti klasické Venturiho trubice:

  • vyžaduje použití znatelně kratších přímých délek oproti clonám a dýzám; vyvozuje velmi malou tlakovou ztrátu (4–20 % z měřeného diferenčního tlaku), a tudíž je ekonomický primární prvek
  • pro tekutiny proudící vysokou rychlostí, např. páry, vykazuje vysokou provozní spolehlivost
  • nezanáší se sedimenty

Klasická Venturiho trubice je navržena a vyráběna s ohledem na požadavky zákazníka, kterými mohou být např. oboustranné měření, ohřev s oplášťováním aj. Může být zabudována jak ve svislém, tak ve vodorovném potrubí.

Klasická Venturiho trubice, obousměrné provedení | Classical Venturi tube, bidirectional measurements
Příbuzné produkty, doplňky a příslušenství


Fotogalerie