Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Multidýzy

Multidýza je využívána pro specializovaná zkušební zařízení, kde se rozsah měřeného průtoku nastavuje počtem otevřených (nezaslepených) dýz. V roce 1997 byla vydána norma ISO 5801 specifikující geometrii, způsob použití včetně podmínek montáže a provozu měřidel používaných jako zkušební měřidla pro sériovou výrobu vzduchotechnických zařízení.

Konstrukční provedení multidýzy je provedeno tak, že několik dýz (i různých průměrů) je namontovaných na jedné společné desce.

Výhodou těchto průtokoměrů je pokrytí širokého měřicího rozsahu při použití jedné měřicí komory. Na základě dlouhodobého sledování speciálních Venturiho trubic a multidýz v provozu bylo zjištěno, že jsou z hlediska kvality výsledků měření, montáže, údržby a provozu velmi vhodné jak pro specializovaná průmyslová zkušební zařízení – pro provádění kalibrací kompresorů a proudových strojů, tak jako zkušební měřidlo pro sériovou výrobu vzduchotechnických zařízení.

Materiálové provedení jednotlivých těles měřicích dýz multidýzy bývá z nerezové oceli nebo hliníkové slitiny, případně i z tvrzeného plastu. Úchytná deska multidýzy bývá z uhlíkové oceli nebo z tvrzeného plastu.

Panel s rozmístěním multidýz | Panel with deployment of multi nozzles
Fotogalerie