Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Venturiho dýza

Venturiho dýza je tvarově řešena jako kombinace dýzy ISA 1932 a Venturiho trubice. Náběhová část Venturiho dýzy je totožná s oblým vstupem dýzy ISA 1932, ten ústí do válcovitého hrdla zakončeného kuželovitým difuzorem obdobně jako u Venturiho trubice. Difuzor ovlivňuje pouze velikost trvalé tlakové ztráty. Vrcholový úhel difuzoru je menší nebo roven 30°. Těleso dýzy je vždy zavařeno do potrubí, které je zakončeno přírubou nebo úpravou pro svarový spoj, tzv. vevařované provedení. Výhodou svarového vsazení do potrubí je materiálová úspora na přírubách a minimalizace netěsností v přírubovém spoji.

Odběry (+) diferenčního tlaku mohou být komorové nebo bodové. Odběry (–) diferenčního tlaku jsou provedeny formou samostatných odběrů ve stěně hrdla Venturiho dýzy propojených prstencovou komorou. Vývody diferenčního tlaku jsou po dohodě s odběrateli vždy uzpůsobeny nejrůznějším variantám připojení primárního prvku k měřicímu okruhu.

Norma EN ISO 5167-3 definuje možnost použití Venturiho dýzy pro průměry potrubí 65–500 mm. Pro výrobu Venturiho dýz jsou nejčastěji používány kombinace standardně užívaných uhlíkových a nerez ocelí pro měření průtoku kapalin a žáropevné oceli pro měření průtoku páry jako např. legované oceli 14MoV6-3/15 128, 10CrMo9-10/11CrMo9-10, 13CrMo4-5, 16Mo3, X10CrMoVNb9-1 a 15NiCuMoNb5.

Venturiho dýza je vyráběna jako pracovní měřidlo.

Venturiho dýza se používá při měření kapalin, par a plynů při podkritických tlakových spádech a při stacionárním charakteru proudění. Její značnou výhodou je velká provozní spolehlivost a použitelnost při měření průtoku kapalin, plynů a par, včetně kapalin s vysokým pracovním tlakem nebo vysoce přehřáté vodní páry.

Výhodou Venturiho dýzy je možnost instalace měření na sání z volného prostoru, tj. bez nutnosti použití náběhových délek před měřidlem. V tomto případě musí být zaručen ničím nerušený prostor v délkách 4d „před“ vstupní Venturiho dýzou a v délkách 4d do stran. Součinitel průtoku vstupní Venturiho dýzy je cca 0,99 nezávisle na poměru ß.

Venturiho dýza je také zdrojem velmi malé tlakové ztráty. Může být zabudována jak ve svislém, tak ve vodorovném potrubí.

Venturiho dýza provedení pro sání z volného prostoru | Venturi nozzle design for suction from open space
Příbuzné produkty, doplňky a příslušenství


Fotogalerie