Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Oddělovací nádoba M90.4

Oddělovací nádoby jsou určeny k zabránění styku měřené tekutiny s měřicím přístrojem. Tyto nádoby obsahují kapalinu, která odděluje měřenou tekutinu od tekutiny v měřidle. Mohou být použity tam, kde může být měřená tekutina korozivní, velmi viskózní nebo by mohla v impulsních trubkách mrznout, tuhnout, popř. kondenzovat. Oddělovací kapaliny musí být vybrány tak, aby se nemísily a ani jinak nereagovaly s měřenou tekutinou.

Funkční rozměry

Velikost oddělovací nádoby je navržena s ohledem na respektování požadavků normy ISO 2186 a také dle teploty a tlaku páry v hlavním potrubí.

Meze použití a provedení

Těleso oddělovací nádoby je navrženo pro pracovní tlak 11 MPa při teplotách 200 °C, 300 °C, 400 °C nebo 10 MPa při teplotě 500 °C. Oddělovací nádoba je standardně opatřena výstupní uzavírací armaturou. Nejvyšší pracovní tlak uzavírací armatury je dán typem použité uzavírací armatury. Na vyžádání lze oddělovací nádobu dodat bez výstupní uzavírací armatury pouze s přivařovacím nátrubkem nebo šroubením.

Materiálové provedení

Těleso oddělovací nádoby je vyrobeno z nerezové oceli X6CrNiTi18-10 (1.4541), návarky, nátrubky a zátky z nerezové oceli. Uzavírací armatura typu sedlového ventilu je zhotovena z nerezové oceli X6CrNiTi18-10 (1.4541) nebo X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571), uzavírací armatura typu kulového kohoutu z nerezové oceli X2CrNiMo17-12-2 (AISI 316/1.4408). Na vyžádání lze odkalovací nádobu vybavit uzavírací armaturou z jiného materiálu.

Procesní připojení

Oddělovací nádoba je na vstupní straně v horní části (směrem od primárního zařízení) i na výstupní straně na boční části tělesa oddělovací nádoby (směrem k sekundárnímu zařízení) opatřena nátrubky ukončenými závitem nebo přípravou pro svarový spoj na průměru 20 mm, popř. 21,3 mm nebo 14 mm. V horní části nádoby je návarek zaslepený zátkou sloužící k plnění nádoby oddělovací kapalinou. Na boční straně nádoby je návarek zaslepený zátkou sloužící k indikaci výšky hladiny oddělovací kapaliny. Ve spodní části nádoby je umístěn návarek ukončený závitem nebo přípravou pro svarový spoj na průměru 14–20 mm pro připojení vypouštěcího ventilu. Na vyžádání lze oddělovací nádobu opatřit jiným procesním připojením.
Způsob zabudování

Oddělovací nádoby by měly být instalovány ve stejné úrovni a co nejblíže odběru tlaku. Prostor mezi nádobou, impulsním potrubím a snímačem musí být zcela zaplněn oddělovací kapalinou.

Oddělovací nádoba M90.4 | M90.4 Separation Vessel