Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Odkalovací nádoby M34.4

Odkalovací nádoby se používají v měřicích okruzích průtoku kapalin a plynů. Jsou potřebné tam, kde je značné množství unášených tuhých látek, kalů nebo pevných sedimentů, které mohou ucpat impulsní potrubí, i když jsou vedena v souladu se všeobecnými doporučeními. Zároveň jsou velmi často potřebné tam, kde je sekundární zařízení pod hlavním potrubím. U instalací okruhů plynu jsou odkalovací nádoby vhodné tam, kde je měřená tekutina nečistá nebo vlhká. Odkalovací nádoby mohou být užitečné i u parních instalací, u nichž by se mohl tvořit kotelní kámen v impulsním potrubí.

Funkční rozměry

Velikost odkalovací nádoby je navržena s ohledem na respektování požadavků normy ISO 2186 a také dle teploty a tlaku páry v hlavním potrubí.

Meze použití a provedení

Těleso odkalovací nádoby je navrženo pro pracovní tlak 22 MPa při teplotě 375 °C. Odkalovací nádoba není standardně opatřena výstupní uzavírací armaturou. Na vyžádání lze odkalovací nádobu dodat s výstupní uzavírací armaturou ukončenou přípravou pro svarový spoj.

Materiálové provedení

Těleso odkalovací nádoby je vyrobeno z uhlíkových ocelí P245GH/P250GH/P265GH.
V případě vybavení odkalovací nádoby uzavírací armaturou je na zhotovení armatury použita uhlíková nebo nerezová ocel.

Procesní připojení

Odkalovací nádoba je na vstupní straně v horní části (směrem od primárního zařízení) i na výstupní straně na boční části tělesa odkalovací nádoby (směrem k sekundárnímu zařízení) opatřena nátrubkem ukončeným přípravou pro svarový spoj na průměru 20 mm, popř. 21,3 mm nebo 14 mm. Ve spodní části nádoby je umístěn návarek ukončený přípravou pro svarový spoj na průměru 14–20 mm. Na vyžádání lze odkalovací nádobu opatřit jiným procesním připojením.

Způsob zabudování

Při měření průtoku znečištěných kapalin se odkalovací nádoby montují poblíž primárního prvku. Při měření průtoku znečištěných vlhkých plynů se odkalovací nádoby používají jako sběrače kondenzátu a umísťují se pod přístrojem v nejnižším místě impulsního potrubí.

Odkalovací nádoba M34.4 | M34.3 Mud Discharge Vessel
Fotogalerie