Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Uzavírací armatury

Společnost MATTECH, s.r.o. má ve svém dodavatelském programu širokou nabídku uzavíracích armatur – ventilů, kohoutů a šoupátek. Dlouhodobě spolupracuje s renomovanými výrobci uzavíracích armatur a může tak svým zákazníkům nabídnout kompletní dodávku měřidel průtoku včetně uzavíracích armatur. Jejich dodávku můžeme zákazníkům nabídnout včetně navaření či našroubování na vývody tlakové diference a požadovaného ukončení pro montáž armatur na navazující impulzní potrubí. Zákazník si může vybrat přesný typ uzavíracích armatur nejen pro připojení na vývody tlakové diference clon, dýz, Venturiho trubic, ale také pro jakoukoliv kondenzační, odkalovací nebo oddělovací nádobu. Naši technici po přezkoumání požadavku zákazníka provedou pevnostní přepočty a zákazníkovi odsouhlasí jeho požadavek, nebo nabídnou technicky vhodnější řešení. Pro montáž armatur na navazující impulzní potrubí mohou být uzavírací ventily, kohouty a šoupátka osazeny různými typy šroubení či přípravou na svar. Ukončení armatur může být provedeno formou volitelného návarku nebo šroubení i z jiných materiálů, než je samotné tělo ventilu.

Výhodou našich dodávek škrticích orgánů nebo nádob včetně ukončení výstupů uzavíracími armaturami je provedení defektoskopických i tlakových zkoušek celé sestavy přímo u výrobce. Minimalizuje se také možnost ztráty volně dodávaných armatur na místě montáže. Je zajištěno správné ukončení a směřování vývodů (svisle, vodorovně atd.) a v neposlední řadě se rovněž snižuje náročnost časová i technická na místě montáže.

Uzavírací ventily a kohouty dodáváme přednostně ve světlostech DN 10 až DN 25 a pro jmenovité tlaky PN 100 až PN 400.

Uzavírací armatury nabízíme a dodáváme našim zákazníkům v široké řadě materiálů od uhlíkové, nerezové či žáropevné oceli, z plastů až po titanové nebo niklové slitiny Hastelloy.

Vysokotlaký uzavírací ventil s ukončením na svar | Closing high pressure valve
Fotogalerie