Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Deskový Zankerův usměrňovač proudění

Usměrňovač proudění je obecně konstrukčně navržen k odstranění nebo významnému omezení proudového zkrutu a na opětovné vytvoření rychlostního profilu při vytvoření přijatelných podmínek proudění definovaných v ISO 5167-1. Jeho použití přispívá k vyloučení velkých deformací rychlostního profilu a tím i hrubých chyb v měřeném průtoku. Zankerův usměrňovač proudění může být použit pro všechny druhy tekutin, tedy i pro plyny a kapaliny.

Deskový Zankerův usměrňovač proudění sestává z 32 vyvrtaných otvorů uspořádaných do symetrického kruhového vzoru. Průměry otvorů jsou funkcí vnitřního průměru potrubí D. Jedná se o:

  • prstenec 4 soustředných otvorů průměru 0,141D ± 0,001D na průměru roztečné kružnice 0,25D ± 0,002 5D
  • prstenec 8 otvorů průměru 0,139D ± 0,001D na průměru roztečné kružnice 0,56D ± 0,005 6D,
  • prstenec 4 otvorů průměru 0,1365D ± 0,001D na průměru roztečné kružnice 0,75D ± 0,007 5D,
  • prstenec 8 otvorů průměru 0,110D ± 0,001D na průměru roztečné kružnice 0,85D ± 0,008 5D,
  • prstenec 8 otvorů průměru 0,077D ± 0,001D na průměru roztečné kružnice 0,90D ± 0,009D.

Tloušťka děrované desky je v rozmezí 0,12D až 0,15D. Pro deskový Zankerův usměrňovač proudění je koeficient tlakové ztráty přibližně K = 3.

Deskový Zankerův usměrňovač proudění je v potrubí vsazen v přírubovém spoji. Těsnicí plochy na usměrňovači lze kromě norem ČSN zhotovit podle norem EN, DIN, GOST, amerických norem ASME a ANSI (RF, RTJ) nebo podle zadání a požadavku odběratele.

Pro výrobu deskového Zankerova usměrňovače proudění jsou nejčastěji používány nerezové oceli, na žádost odběratele mohou být použity i jiné materiály. Usměrňovač je možno zabudovat do vodorovného nebo svislého potrubí.

Deskový Zankerův usměrňovač proudění, zabudování mezi přírubami | Zanker plate flow conditioner, placed between the flanges




Fotogalerie