Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Uklidňovač proudění se svazkem 19 trubek

Uklidňovač proudění je obecně konstrukčně navržen k odstranění nebo významnému omezení proudového zkrutu, avšak opětovně nevytváří rychlostní profil. Jeho použití přispívá k vyloučení velkých deformací rychlostního profilu a tím i hrubých chyb v měřeném průtoku. Uklidňovač proudění se svazkem 19 trubek může být použit pro všechny druhy tekutin, tedy i pro plyny a kapaliny.

Uklidňovač proudění se svazkem trubek sestává ze svazku 19 rovnoběžných a dotýkajících se trubek navzájem fixovaných a upevněných uvnitř potrubí. Jejich délka je větší nebo rovna 10dt, kde dt je vnější průměr vnořené trubky. Trubky jsou navzájem pospojovány a celý svazek se opírá o vnitřní stěnu potrubí.

Koeficient tlakové ztráty K pro uklidňovač proudění se svazkem trubek obecně závisí na počtu trubek a tloušťce jejich stěny. Pro uklidňovač proudění se svazkem 19 trubek je koeficient tlakové ztráty přibližně K = 0,75.

Uklidňovač proudění se svazkem 19 trubek je v potrubí nejčastěji vsazen v přírubovém spoji. Těsnicí plochy na přírubách lze kromě norem ČSN zhotovit podle norem EN, DIN, GOST, amerických norem ASME a ANSI (RF, RTJ) nebo podle zadání a požadavku odběratele.

Pro výrobu uklidňovače proudění se svazkem 19 trubek jsou nejčastěji používány uhlíkové nebo nerezové oceli, na žádost odběratele mohou být použity i jiné materiály.

Uklidňovač je možno zabudovat do vodorovného nebo svislého potrubí.

Uklidňovač proudění se svazkem 19 trubek může být použit za libovolnou předchozí tvarovkou se clonou, jejíž poměr průměru je 0,67 nebo menší za plnění podmínek zabudování definovaných v ISO 5167-2. Lze jej použít i ke zkrácení požadovaných přímých délek před clonou. Dovolená umístění závisí na vzdálenosti od clony k nejbližší předcházející tvarovce.

Uklidňovač proudění se svazkem 19 trubek | Flow straightener with bundle of 19 tubes
Fotogalerie