Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Centrická clona s bodovým odběrem

Centrická clona je tenký kotouč s kruhovým otvorem se středem umístěným v ose potrubí. Clona je nejčastěji v potrubí vsazená v přírubovém spoji. Těsnicí plochy na clonách lze kromě norem ČSN zhotovit podle norem EN, DIN, GOST, amerických norem ASME a ANSI nebo podle zadání a požadavku odběratele.
Centrickou clonu je možno vyrobit i v tzv. vevařovaném provedení, jehož součástí jsou uklidňující délky potrubí před clonovým kotoučem. Výhodou svarového vsazení do potrubí je materiálová úspora na přírubách a minimalizace netěsností v přírubovém spoji.

Centrické clony jsou vyráběny podle druhu odběru diferenčního tlaku jako:

  • clony s koutovým odběrem, tj. clony komorové nebo clony bodové
  • clony s odběrem tlaku D před a D/2 za clonovým kotoučem
  • clony s přírubovým odběrem

Bodová clona, tj. clona s bodovými koutovými odběry, se vyrábí v rozsahu jmenovitých světlostí DN 15 až DN 1000 pro jmenovité tlaky do PN 320. Tento typ clony má obrubu z jednoho kusu a kotouč je opracován přímo v tělese clony nebo je do ní zalisován. Použití bodové clony je vhodné na měřicích místech s vyšším provozním tlakem a teplotou. Vzhledem k tomu, že je clona nerozebíratelná, je zde menší pravděpodobnost vzniku netěsností. Kotouč nelze vyměnit.

Obvyklá stavební šířka clony s bodovým odběrem je 40 mm.

Pro její výrobu je nejčastěji používána žáropevná legovaná (16Mo3, 14MoV6-3/15 128, 10CrMo910/11CrMo910, 13CrMo4-5) nebo nerezová ocel. Bodovou clonu lze po dohodě vyrobit z uhlíkové oceli, ze speciálních materiálů na bázi slitin niklu a titanu, popř. tantalu, jsou však vyráběny i z plastových materiálů.
Centrická clona je vyráběna buď jako pracovní měřidlo, nebo jako stanovené měřidlo s metrologickým ověřením při dodržení technických údajů a podmínek uvedených v příslušném Schválení typu.

Největší předností centrických clon je jejich konstrukční jednoduchost a jednoznačné definování normou ISO 5167-2, kterými jsou předurčeny k nejširšímu využití ve všech oblastech měření průtoku. Výrobu bodové clony lze dohodnout v rozsahu DN a PN jiném, než je výše uvedeno.

Norma ISO 5167-2 definuje možnost použití centrické clony pro průměry potrubí 50–1 000 mm. V návaznosti na ISO/TR 15377 je možno použít centrickou clonu pro průměry potrubí 25–50 mm, opatřit ji drenážním nebo ventilačním otvorem nebo ji použít na konci potrubí ve funkci vstupní clony pro měření průtoku při sání z volného prostoru. Centrická clona může být zabudována jak ve svislém, tak ve vodorovném potrubí.

Centrická clona s bodovými odběry tlaku | Centric orifice plate with individual pressure tapping
Příbuzné produkty, doplňky a příslušenství


Fotogalerie