Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Centrická clona s komorovým odběrem

Centrická clona je tenký kotouč s kruhovým otvorem se středem umístěným v ose potrubí. Clona je nejčastěji v potrubí vsazená v přírubovém spoji. Těsnicí plochy na clonách lze kromě norem ČSN zhotovit podle norem EN, DIN, GOST, amerických norem ASME a ANSI nebo podle zadání a požadavku odběratele.
Centrickou clonu je možno vyrobit i v tzv. vevařovaném provedení, jehož součástí jsou uklidňující délky potrubí před clonovým kotoučem. Výhodou svarového vsazení do potrubí je materiálová úspora na přírubách a minimalizace netěsností v přírubovém spoji.

Centrické clony jsou vyráběny podle druhu odběru diferenčního tlaku jako:

  • clony s koutovým odběrem, tj. clony komorové nebo clony bodové
  • clony s odběrem tlaku D před a D/2 za clonovým kotoučem
  • clony s přírubovým odběrem

Komorová clona, tj. clona s komorovými koutovými odběry, se vyrábí v rozsahu jmenovitých světlostí DN 15 až DN 1000 pro jmenovité tlaky do PN 40, maximálně do PN 100. Použití komorové clony pro vyšší tlaky není vzhledem k jejímu konstrukčnímu provedení doporučováno. Jejími hlavními částmi jsou dvoudílná obruba s prstencovou komorou a clonový kotouč, jenž je sevřen mezi dvěma díly obruby a upevněn těsněním. Z obrub je vyveden odběr tlaku.

Clonový kotouč je vyměnitelný. Obvyklá stavební šířka clony s komorovým odběrem je 60 mm.

Pro výrobu obrub komorové clony je nejčastěji používána uhlíková nebo nerezová ocel a pro clonový kotouč nerezová ocel. Komorovou clonu lze po dohodě vyrobit ze speciálních materiálů na bázi slitin niklu a titanu, popř. tantalu, jsou však vyráběny i z plastových materiálů.

Centrická clona je vyráběna buď jako pracovní měřidlo, nebo jako stanovené měřidlo s metrologickým ověřením při dodržení technických údajů a podmínek uvedených v příslušném Schválení typu.

Největší předností centrických clon je jejich konstrukční jednoduchost a jednoznačné definování normou ISO 5167-2, kterými jsou předurčeny k nejširšímu využití ve všech oblastech měření průtoku. Výrobu komorové clony lze dohodnout v rozsahu DN a PN jiném, než je výše uvedeno.

Norma ISO 5167-2 definuje možnost použití centrické clony pro průměry potrubí 50–1 000 mm. V návaznosti na ISO/TR 15377 je možno použít centrickou clonu pro průměry potrubí 25–50 mm, opatřit ji drenážním nebo ventilačním otvorem nebo ji použít na konci potrubí ve funkci vstupní clony pro měření průtoku při sání z volného prostoru. Centrická clona může být zabudována jak ve svislém, tak ve vodorovném potrubí.

Centrická clona s komorovými odběry tlaku | Centric orifice plate with chamber pressure tapping
Příbuzné produkty, doplňky a příslušenství


Fotogalerie