Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Centrická clona vevařovaná

Centrická clona je tenký kotouč s kruhovým otvorem se středem umístěným v ose potrubí. Součástí vevařovaného provedení centrické clony jsou uklidňující délky potrubí před clonovým kotoučem. Výhodou svarového vsazení do potrubí je materiálová úspora na přírubách a minimalizace netěsností v přírubovém spoji.

Odběry diferenčního tlaku mohou být komorové, bodové nebo přírubové. Komorové odběry jsou vzhledem k technologii výroby clon ve vevařovaném provedení používány zpravidla pro světlosti DN 50 až DN 80. Vývody diferenčního tlaku jsou po dohodě s odběrateli vždy uzpůsobeny nejrůznějším variantám připojení primárního prvku k měřicímu okruhu.

Centrická clona se vyrábí v rozsahu jmenovitých světlostí DN 15 až DN 1000 a pro jmenovité tlaky až do PN 320. Pro výrobu clon ve vevařovaném provedení jsou nejčastěji používány kombinace standardně užívaných uhlíkových a nerez ocelí pro měření průtoku kapalin a žáropevné oceli pro měření průtoku páry jako např. legované oceli 14MoV6-3/15 128, 10CrMo9-10/11CrMo910, 13CrMo4-5, 16Mo3 a X10CrMoVNb9-1.

Centrická clona je vyráběna buď jako pracovní měřidlo, nebo jako stanovené měřidlo s metrologickým ověřením při dodržení technických údajů a podmínek uvedených v příslušném Schválení typu.

Největší předností centrických clon je jejich konstrukční jednoduchost a jednoznačné definování normou ISO 5167-2, kterými jsou předurčeny k nejširšímu využití ve všech oblastech měření průtoku. Výrobu centrické clony ve vevařovaném provedení lze dohodnout v rozsahu DN a PN jiném, než je výše uvedeno.

Značnou výhodou vevařované centrické clony je také její vysoká provozní spolehlivost a použitelnost při měření průtoku kapalin, plynů a par. Je využívána zejména na vysokotlaké straně potrubních systémů a rozvodů (vysokotlaká pára, napájecí voda) nebo u potrubních systémů vyžadujících splnění seismické odolnosti.

Norma ISO 5167-2 definuje možnost použití centrické clony pro průměry potrubí 50–1 000 mm. V návaznosti na ISO/TR 15377 je možno použít centrickou clonu ve vevařovaném provedení pro průměry potrubí 25–50 mm, opatřit ji drenážním nebo ventilačním otvorem.

Centrická clona ve vevařovaném provedení může být zabudována jak ve svislém, tak ve vodorovném potrubí.

Centrická clona, vevařované provedení | Centric orifice plate, welded-in design
Příbuzné produkty, doplňky a příslušenství


Fotogalerie