Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Čtvercové a obdelníkové clony

Clony s hranatými otvory jsou zvláštním typem škrticích orgánů používaných k nepřímému měření průtoku vzdušin. Jsou využívány především ve vzduchotechnice nebo v průmyslových aplikacích s obdélníkovými nebo čtvercovými průřezy potrubí.

Otvor ve clonovém kotouči může mít čtvercový nebo obdélníkový profil a slouží k vyvození tlakové diference statického tlaku před a za clonovým kotoučem. Výpočet je založen na matematické podobnosti ekvivalentního průřezu. Tlaková diference je pak přenášena pomocí odběrů, resp. vývodů tlakové diference do měřicích zařízení, jimiž mohou být např. U-trubice s vodní či rtuťovou náplní nebo v současné době používanější snímače, které převádějí tlakovou diferenci na elektronický signál a při zadání požadovaných technických parametrů rovnou vypočtou průtok měřené vzdušiny.

Hlavní předností clony s hranatými otvory je přizpůsobení se hranatým vzduchotechnickým potrubím bez nutnosti přechodů na oválné potrubí v místě instalace měření. Její důležitou předností je stejně jako u centrických clon konstrukční jednoduchost. 

Clona s hranatými otvory je vyráběna jako pracovní měřidlo. Čtvercové a obdélníkové clony mohou být zabudovány jak ve svislém, tak ve vodorovném potrubí.

Obdélníková clona ve vzduchotechnickém potrubí | Rectangular orifice plate in the air conduit


Příbuzné produkty, doplňky a příslušenství