Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Čtvrtkruhová clona

Čtvrtkruhová clona, původně označovaná jako čtvrtkruhová dýza Koenneckova, je kombinací centrické clony a dýzy ISA 1932, vstup do měřicího otvoru clony je zaoblen ve tvaru čtvrtkružnice. Existuje ve třech variantách, u nichž záleží na vztahu mezi poloměrem vstupního zaoblení r a stavební šířkou E čtvrtkruhové clony a na rozdílu mezi průměrem potrubí D a průměrem této čtvrtkruhové clony d.

Clona je nejčastěji v potrubí vsazena v přírubovém spoji. Těsnicí plochy na clonách lze kromě norem ČSN zhotovit podle norem EN, DIN, GOST, amerických norem ASME a ANSI nebo podle zadání a požadavku odběratele.

Normy ISO 5167-2 a ISO/TR15377 definují možnost použití čtvrtkruhové clony pro průměry do 500 mm. Čtvrtkruhová clona je vyráběna v rozsahu jmenovitých světlostí DN 15 až DN 500 a může být obdobně jako centrická clona v provedení s komorovým nebo bodovým odběrem. Obvyklá stavební šířka clony s komorovým odběrem je 60 mm, obvyklá stavební šířka clony s bodovým odběrem je 40 mm. Pro potrubí s průměrem 40 mm a větším je čtvrtkruhová clona vyráběna rovněž jako samostatný clonový kotouč určený pro vložení mezi příruby s přírubovým odběrem.

Clonu je možno vyrobit i v tzv. vevařovaném provedení, jehož součástí jsou uklidňující délky potrubí před clonovým kotoučem. Výhodou svarového vsazení do potrubí je materiálová úspora na přírubách a minimalizace netěsností v přírubovém spoji. Jejich využití je zejména na vysokotlaké straně potrubních systémů a rozvodů nebo u potrubních systémů vyžadujících splnění seismické odolnosti.

Vývody diferenčního tlaku jsou po dohodě s odběrateli vždy uzpůsobeny nejrůznějším variantám připojení primárního prvku k měřicímu okruhu.

Pro výrobu komorových obrub čtvrtkruhové clony je nejčastěji používána uhlíková nebo nerezová ocel a pro clonový kotouč nerezová ocel. Pro výrobu bodové clony je to žáropevná legovaná ocel nebo nerezová ocel. Komorovou i bodovou čtvrtkruhovou clonu lze po dohodě vyrobit ze speciálních materiálů na bázi slitin niklu a titanu, popř. tantalu, clony jsou vyráběny i z plastových materiálů.

Čtvrtkruhová clona je vyráběna jako pracovní měřidlo.

Používá se pro měření proteklého množství viskózních tekutin (např. olejů) a při provozních režimech při malých Reynoldsových číslech. Její předností je stejně jako u centrických clon konstrukční jednoduchost. Čtvrtkruhová clona může být zabudována jak ve svislém, tak ve vodorovném potrubí.

Kotouč čtvrtkruhové clony | Disc of the quarter circle orifice plate
Příbuzné produkty, doplňky a příslušenství


Fotogalerie