Skip to main content

Výrobce měřidel průtoku od roku 1992

Excentrická clona

Excentrická clona je obdoba centrické clony s kruhovým otvorem umístěným excentricky vůči ose potrubí. Při orientaci průtočného průřezu ve spodní části kruhového potrubí je umožněno proudění nečistot obsažených v měřené tekutině přes clonu bez vytváření usazenin a nánosů před clonovou deskou. Clona je nejčastěji v potrubí vsazená v přírubovém spoji. Těsnicí plochy na clonách lze kromě norem ČSN zhotovit podle norem EN, DIN, GOST, amerických norem ASME a ANSI nebo podle zadání a požadavku odběratele.

Ideální umístění odběrů diferenčního tlaku je vertikálně v horní části clony, odběry tlaku jsou bodové. Vývody diferenčního tlaku jsou po dohodě s odběrateli vždy uzpůsobeny nejrůznějším variantám připojení primárního prvku k měřicímu okruhu.

Norma ISO/TR 15377 v návaznosti na normu ISO 5167-1 definuje možnost použití excentrické clony pro průměry potrubí 100–1 000 mm. Excentrická clona se vyrábí v provedení bodové clony, kotouče vloženého mezi obruby s bodovými odběry tlaku, kotouče vloženého přímo mezi příruby nebo v provedení měřicí tratě.

Hlavními částmi excentrické bodové clony je dvoudílná obruba s bodovými odběry diferenčního tlaku a clonový kotouč. Ten je sevřen mezi dvěma díly obruby a upevněn těsněním. Z obrub je vyveden odběr tlaku. Clonový kotouč je vyměnitelný. Obvyklá stavební šířka clony s bodovým odběrem je 40–60 mm.

Pro výrobu obrub bodové clony je nejčastěji používána uhlíková nebo nerezová ocel. Materiálové provedení kotouče excentrické clony je vzhledem k jejímu použití v petrochemii, chemickém a jaderném průmyslu ve třídách nerezových ocelí a ocelí s vysokým obsahem niklu (Inconel, Hastelloy).

Excentrická clona je vyráběna jako pracovní měřidlo.

Používá se tam, kde by se mohly tvořit usazeniny, dehtovité nánosy nebo kondenzáty – tedy při měření průtoku heterogenních směsí (mechanicky znečištěných kapalin a plynů obsahujících pevné nebo kapalné složky) v potrubích. Výrobu excentrické clony lze dohodnout i v jiném rozsahu jmenovitých světlostí, než je výše uvedeno. Může být zabudována ve vodorovném nebo šikmém potrubí.

Excentrická clona s bodovými odběry tlaku | Eccentric orifice plate with individual pressure tapping
Příbuzné produkty, doplňky a příslušenství


Fotogalerie